HUISREGELS BEVRIJDINGSFESTIVAL APELDOORN 2019
Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en huisregels van Delicious Media zoals deze gelden tijdens het evenement.

 • Het is verboden om wapens, op wapen lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te mee te dragen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
 • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt;
 • Men op enigerlei wijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein.
 • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers.
 • Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging met geweld, zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij worden verwijderd.
 • De directie, de eigenaren van de locatie dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien. Het dragen van discriminerende en/of anderszins aanstootgevende kleding is niet toegestaan. Motor- en voetbalclubs in fullcolour worden geweigerd.
 • Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie.
 • U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie mee te dragen.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van Delicious Media te allen tijde op te volgen. In het kader van de veiligheid kan de organisatie haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.
 • Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen op het festivalterrein.
 • Een ieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen, dank voor uw medewerking.