Huisregels

Met het betreden van het Festivalterrein ga je akkoord met de volgende huisregels die zijn opgelegd door de organisatie. Ten alle tijden is het verplicht om te luisteren naar de organisatie.

Eigen risico
Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.

Foto en filmopnamens
Tijdens het evenement worden foto- en filmopnames gemaakt. Bezoekers geven door betreding van het festivalterrein toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken ten behoeve van de veiligheid en/of voor promotionele doeleinden.

Gedrag
Gedrag in strijd met het karakter van het festival is niet toegestaan, evenals groepskenmerkende en/of negatief sfeerbepalende kleding. Wanneer de bezoeker zich niet houdt aan de aanwijzingen van de organisatie of beveiliging kan hij/zij van het festivalterrein worden verwijderd.

Het is niet toegestaan om gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar het festivalterrein.

Eten en drinken
Het meenemen van eigen eten naar het festivalterrein is NIET toegestaan. Met uitzondering van babyvoeding en dieetvoeding. Bij de ingang worden bezoekers gecontroleerd en bij ontdekking zal men afstand moeten doen van de goederen. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

Alcohol
Eenieder die zich op het festivalterrein bevindt kan worden verzocht zich te legitimeren. Dit in elk geval bij twijfel omtrent de leeftijd bij de verkoop van alcoholische dranken. Dit wordt niet verkocht aan personen onder de 18 jaar. Haal op vertoon van een geldige ID kaart een 18+ polsbandje bij de bar!

Toiletten
Het gebruik van de toiletten op het festivalterrein is verplicht, wildplassen is verboden. Voor het gebruik van de toiletten op het terrein kun je een ‘plasse-partout’ kopen.

Vervoer
Fietsen en auto’s zijn niet toegestaan op het festivalterrein. Fietsen kunnen worden geplaatst in de fietsenrekken bij de ingangen. Parkeren van auto’s dient plaats te vinden op de door de verkeersregelaars aangegeven plekken. Fout geparkeerde voertuigen kunnen worden weggesleept / verwijderd.

Flyers
Het zonder onze schriftelijke toestemming verspreiden van flyers of andere zaken op en rond het festivalterrein is verboden.

Huisdieren
Huisdieren zijn op het festivalterrein niet toegestaan.